ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบั
อ่านต่อ

กลุ่มโรงเรียนเอกชน อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการคิด
กลุ่มโรงเรียนเอกชน อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการคิด

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ
อ่านต่อ

Smart Classroom
Smart Classroom

นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนางประทุมรัตน์ สร
อ่านต่อ

ตักบาตรวันวิสาขบูชา2559
ตักบาตรวันวิสาขบูชา2559

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559  นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และข้าราชกา
อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุม
อ่านต่อ

ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

นครปฐม เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 3 พฤษภาคม 255
อ่านต่อ

 

 

ข่าวของกลุ่มงานที่หมดเวลาแล้วกรุณาลบออก (ให้ใช้ e-office เป็นหลัก หน้าเว็บเป็นรอง ) ขอบคุณ

Topic วันนี้ .  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ๓๑ พ.ค. ๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:05:16  สำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู      โดย: นโยบายและแผน
Topic 27:05:16  ขอข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ      โดย: อำนวยการ
Topic 27:05:16  ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5      โดย: อำนวยการ
Topic 26:05:16  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พ.ค ๒๕๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 24:05:16  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ๑๙ พ.ค. ๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 24:05:16  การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรงานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล      โดย: นิเทศ
Topic 24:05:16  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC 1/2559      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 19:05:16  ประกวดโครงการ รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต      โดย: อำนวยการ
Topic 19:05:16  ประกวดวาดภาพเยาวชน "อนุรักษ์ธรรม...อนุรักษ์ไทย"      โดย: อำนวยการ
Topic 18:05:16  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 17:05:16  ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกวิทยฐานะ เกณฑ์ ว 13      โดย: บุคคล
Topic 11:05:16  แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3      โดย: นิเทศ
Topic 11:05:16  การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบ e-MES      โดย: นโยบายและแผน
Topic 11:05:16  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู      โดย: อำนวยการ
Topic 11:05:16  "ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน"เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า      โดย: อำนวยการ
Topic 11:05:16  คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558ฯ      โดย: อำนวยการ
Topic 10:05:16  เชิญเข้าร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"      โดย: บุคคล
Topic 04:05:16  แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ      โดย: อำนวยการ
Topic 02:05:16  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการออกเสียง      โดย: อำนวยการ
Topic 26:04:16  การจัดสรรระบบคอมฯ DLIT และระบบคอมฯ ปี 2559      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 25:04:16  การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL ฯ      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 21:04:16  ดาวน์โหลด คู่มือ KRS , ARS ปี 2559      โดย: อำนวยการ
Topic 21:04:16  ด่วนที่สุด การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในระบบ DMC      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 19:04:16  การจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ของ อบจ.นครปฐม      โดย: นโยบายและแผน
Topic 19:04:16  คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559      โดย: นโยบายและแผน
Topic 08:04:16  รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียนฯ      โดย: นโยบายและแผน
Topic 29:03:16  แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 29:03:16  ให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 21:03:16  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ สพฐ.      โดย: ส่งเสริม กจก.

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (แก้ไข) โดย: ตลาดรางกระทุ่ม25-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกครูอัตราาจ้าง โดย: ตลาดรางกระทุ่ม24-May-16
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย โดย: ตลาดรางกระทุ่ม17-May-16
  ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ09-May-16
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ02-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ30-Apr-16
  ประกาสราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคากรด้านคณิตศาสตร์ โดย: รร.วัดสุขวัฒนาราม26-Apr-16
  รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกภาษาอังกฤษ ร.ร.พระตำหนักฯ โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ21-Apr-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาส โดย: รร.วัดสุขวัฒนาราม20-Apr-16
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์