ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง2559
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศสพ.) จัดการศึกษาตามหลักป
อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลารู้”
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 16  มิถุนายน  2559 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลารู้&r
อ่านต่อ

ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางประแดง
ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางประแดง

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ พร้อมด้วยวิศวกร สพฐ ล
อ่านต่อ

ประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธ
อ่านต่อ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2559
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2559

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธ
อ่านต่อ

สอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด
สอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานก
อ่านต่อ

 

 

ข่าวของกลุ่มงานที่หมดเวลาแล้วกรุณาลบออก (ให้ใช้ e-office เป็นหลัก หน้าเว็บเป็นรอง ) ขอบคุณ

Topic 01:07:16  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๑ ก.ค. ๕๙)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 01:07:16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ      โดย: บุคคล
Topic 30:06:16  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ๓๐ มิ.ย. ๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:06:16  กำหนดการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน นักเรียนไทยสุขภาพดี      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 27:06:16  ด่วนที่สุด กำหนดการประชุมสัมมนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 23:06:16  สพฐ.ขยายเวลาให้ทำข้อมูลเด็กด้อยโอกาสฯ      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 23:06:16  การปรับปรุงข้อมูล EMIS, M-OBEC, B-OBEC      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 22:06:16  ตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ      โดย: นิเทศ
Topic 21:06:16  รายชื่อ รร.ประชารัฐ 10 รร.      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 20:06:16  แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ      โดย: อำนวยการ
Topic 20:06:16  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ      โดย: อำนวยการ
Topic 17:06:16  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 16:06:16  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูฯ      โดย: บุคคล
Topic 15:06:16  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 14:06:16  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 14:06:16  การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559      โดย: นโยบายและแผน
Topic 10:06:16  แจ้งอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๕๙ โรงเรียนดีประจำตำบล(เพิ่มเติม)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 10:06:16  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 10:06:16  กำหนดการตรวจสอบประจำเดือนมิถุนายน 2559      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 09:06:16  ใบสมัครแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ      โดย: นิเทศ
Topic 09:06:16  เครื่องมือประเมินอ่าน-เขียน ป.1-6      โดย: นิเทศ
Topic 08:06:16  รร.จะต้องติ๊กนักเรียนที่ยากจนที่ช่องความด้อยโอกาสด้วยจึงจะได      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 06:06:16  รายได้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องต่ำกว่า36000ต่อคนต่อปีจึงได้ยากจน      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 02:06:16  การรายงานข้อมูลตามมาตรการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ      โดย: อำนวยการ
Topic 02:06:16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ      โดย: บุคคล
Topic 01:06:16  ประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพวาด หัวข้อประเทศไทยในฝัน      โดย: อำนวยการ
Topic 01:06:16  ประชาสัมพันธ์ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยอินทัช ปี10      โดย: อำนวยการ
Topic 01:06:16  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง      โดย: อำนวยการ
Topic 01:06:16  รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา      โดย: นโยบายและแผน
Topic 27:05:16  สำรวจข้อมูลความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู      โดย: นโยบายและแผน

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง30-Jun-16
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา. โดย: วัดทรงคนอง21-Jun-16
  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (แก้ไข) โดย: ตลาดรางกระทุ่ม25-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกครูอัตราาจ้าง โดย: ตลาดรางกระทุ่ม24-May-16
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย โดย: ตลาดรางกระทุ่ม17-May-16
  ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ09-May-16
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ02-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ30-Apr-16
  ประกาสราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคากรด้านคณิตศาสตร์ โดย: รร.วัดสุขวัฒนาราม26-Apr-16
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์