การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬ
อ่านต่อ

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ต้อนรับนายสมบุญ
อ่านต่อ

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำข้าราชการสำนักงาน
อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2
ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2

เมื่อวันที่ 10สิงหาคม 2559นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เข้าร่วมประชุมและ
อ่านต่อ

กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบั
กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบั

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชลนที นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
อ่านต่อ

สภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
สภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ชั่งหัวมัน"

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2นำคณะสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษ
อ่านต่อ

 

 

ข่าวของกลุ่มงานที่หมดเวลาแล้วกรุณาลบออก (ให้ใช้ e-office เป็นหลัก หน้าเว็บเป็นรอง ) ขอบคุณ

Topic 27:08:16  ขอเข้าพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ Routerตามโครงการปรับปรุงฯ      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 26:08:16  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ๒๕ ส.ค. ๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 25:08:16  ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๐      โดย: บุคคล
Topic 25:08:16  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๒๕ ส.ค. ๕๙ )      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 22:08:16  รายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนฯ(e-MES)      โดย: นโยบายและแผน
Topic 18:08:16  การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนสู่ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21      โดย: นิเทศ
Topic 18:08:16  สมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์      โดย: นิเทศ
Topic 18:08:16  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา      โดย: นิเทศ
Topic 16:08:16  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบSmartOBECและSmartArea      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 15:08:16  รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งแบบรายงานตัวชี้้วัดไม่ครบถ้วน      โดย: นโยบายและแผน
Topic 11:08:16  สพฐ.โอนเงินอุดหนุน+ยากจน เข้าบัญชีวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 10:08:16  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560      โดย: คุรุสภา
Topic 10:08:16  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 09:08:16  โครงการต้นกล้าจิตอาสา รับน้องปลูกป่า      โดย: อำนวยการ
Topic 09:08:16  การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ"      โดย: อำนวยการ
Topic 08:08:16  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลฯ      โดย: บุคคล
Topic 08:08:16  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ      โดย: บุคคล
Topic 08:08:16  บัญชีจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559      โดย: นโยบายและแผน
Topic 05:08:16  ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 03:08:16  แจ้งข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 03:08:16  การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน      โดย: นโยบายและแผน
Topic 03:08:16  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบSmartOBECและSmartArea      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 02:08:16  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนเพี่อส่งเสริมศักยภาพทักษะพิเศษ      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 01:08:16  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ      โดย: บุคคล
Topic 28:07:16  ด่วนที่สุด การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้เทคนิคด้าน GIS      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 26:07:16  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฯ      โดย: บุคคล
Topic 26:07:16  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน      โดย: บุคคล
Topic 25:07:16  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 22:07:16  ขอเชิญชมนิทรรศการ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน"      โดย: นิเทศ
Topic 22:07:16  การจัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน      โดย: นิเทศ

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์. โดย: วัดทรงคนอง05-Jul-16
  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (แก้ไข) โดย: ตลาดรางกระทุ่ม25-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกครูอัตราาจ้าง โดย: ตลาดรางกระทุ่ม24-May-16
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย โดย: ตลาดรางกระทุ่ม17-May-16
  ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา โดย: ร.ร.พระตำหนักฯ09-May-16
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์