โรงเรียนในฝัน / โรงเรียนมาตรฐานสากล
1
วัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
2
วัดมะเกลือ พุทธมณฑล
3
พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล พุทธมณฑล
4
วัดโพธิ์ บางเลน
5
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สามพราน
6
วัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
7
บ้านดงเกตุ สามพราน
8
วัดนราภิรมย์ บางเลน