ภาพ ข่าวสาร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านข่าว »

บำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี

อ่านข่าว »

บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

อ่านข่าว »

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

อ่านข่าว »

การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก

อ่านข่าว »

โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน

อ่านข่าว »

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

อ่านข่าว »

การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

อ่านข่าว »

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

อ่านข่าว »

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

อ่านข่าว »

พิธีบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ

อ่านข่าว »

ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ท่านผู้อำนวยการ

อ่านข่าว »

พระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าว »

วันครู 2560

อ่านข่าว »

ผอ.ใหม่ เลือกสถานศึกษา

อ่านข่าว »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก

อ่านข่าว »

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

อ่านข่าว »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

อ่านข่าว »

กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อ่านข่าว »

โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน

อ่านข่าว »

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

อ่านข่าว »

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.

อ่านข่าว »

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

อ่านข่าว »

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร

อ่านข่าว »

สอบครูผู้ช่วย59 - สนามสอบ รร.อนุบาลนครปฐม

อ่านข่าว »

งานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ 2559

อ่านข่าว »

การประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2559

อ่านข่าว »

การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้น

อ่านข่าว »

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559

อ่านข่าว »

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559

อ่านข่าว »

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ

อ่านข่าว »

ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2

อ่านข่าว »

กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบั

อ่านข่าว »

สภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ชั่งหัวมัน"

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

อ่านข่าว »

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

อ่านข่าว »

นักเรียนไทยสุขภาพดี 2559

อ่านข่าว »

เลือกตั้งสภานักเรียน 2559

อ่านข่าว »

6 สัปดาห์ประชามติ

อ่านข่าว »

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง2559

อ่านข่าว »

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อ่านข่าว »

ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางประแดง

อ่านข่าว »

ประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

อ่านข่าว »

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2559

อ่านข่าว »

สอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์ดีด

อ่านข่าว »

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

อ่านข่าว »

กลุ่มโรงเรียนเอกชน อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการคิด

อ่านข่าว »

Smart Classroom

อ่านข่าว »

ตักบาตรวันวิสาขบูชา2559

อ่านข่าว »

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

อ่านข่าว »

ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

อ่านข่าว »

แผนพัฒนาการศึกษา 2559

อ่านข่าว »

มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย)

อ่านข่าว »