ตรวจอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางประแดง

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ พร้อมด้วยวิศวกร สพฐ ลงพื้นที่ รร บ้านบางประแดง อ.สามพราน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อตรวจสภาพ รร ทรุดตัวเนื่องจากตลิ่งทรุด เพื่อพิจารณางบฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป (ชมภาพ)