บำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี
บำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรร อ่านต่อ

บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60
บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

วันที่ 1สิงหาคม 2560การประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย" ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพ อ่านต่อ

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึก อ่านต่อ

การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก
การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก

น.ส.หอมพัต ทองดี ประธานสภานักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 เป็นประธานในการเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือก รองประธานสภานักเรี อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน
โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสภานักเรียนประจำปี 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงกา อ่านต่อ

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ อ่านต่อ

 

Topic 18:10:17  การรายงานข้อมูลกล้องวงจรปิด (ทดลอง)      โดย: อำนวยการ
Topic 16:10:17  ชุดหนังสือเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      โดย: นิเทศ
Topic 11:10:17  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 11:10:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน(๑๑ ต.ค. ๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 02:10:17  จัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ      โดย: นโยบายและแผน
Topic 24:09:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๒๔ ก.ย.๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 20:09:17  การจัดส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการฯ การจัดสอบ O-NET      โดย: นิเทศ
Topic 18:09:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 18:09:17  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 12:09:17  ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ฯ      โดย: นิเทศ
Topic 11:09:17  การเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมฯ      โดย: นิเทศ
Topic 05:09:17  บัญชีสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู      โดย: บุคคล
Topic 04:09:17  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ      โดย: บุคคล
Topic 01:09:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 28:08:17  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ      โดย: บุคคล
Topic 25:08:17  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2560      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 22:08:17  การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนฯ      โดย: นิเทศ
Topic 16:08:17  ประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา      โดย: นิเทศ
Topic 10:08:17  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานฯ      โดย: บุคคล
Topic 03:08:17  ประกาศผลรางวัลคุรุสภา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560      โดย: คุรุสภา
Topic 03:08:17  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560      โดย: คุรุสภา
Topic 01:08:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ๑/๖๐ (๓๐%)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 31:07:17  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานฯ      โดย: บุคคล
Topic 24:07:17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 14:07:17  Update กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 07:07:17  การรายงานข้อมูลกล้องวงจรปิด      โดย: อำนวยการ
Topic 29:06:17  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 26:06:17  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 13:06:17  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 07:06:17  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทย โดย: ไทยรัฐวิทยา410-Oct-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัย โดย: ไทยรัฐวิทยา424-Sep-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง. โดย: วัดทรงคนอง08-Oct-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์. โดย: วัดทรงคนอง05-Jul-16
  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และจัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Feb-17 10:27
  ประกาศโรงเรียนวัดจินดาราม โดย: jindaram05-Jan-17 11:14
  โรงเรียนวัดจินดาราม ประกาศสอบราคาสอบราคา โดย: jindaram05-Jan-17 11:11
  โรงเรียนวัดลานคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน๑๐๒/๒๗ โดย: วัดลานคา26-Dec-16 16:13
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:06
  ประกาศสอบราคจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:01
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 11:54
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:16
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:07
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:03
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์