พระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายจิระชัย  ทีคำ นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก อ่านต่อ

วันครู 2560
วันครู 2560

ครูนครปฐม ทุกสังกัด ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน&rdq อ่านต่อ
ผอ.ใหม่ เลือกสถานศึกษา
ผอ.ใหม่ เลือกสถานศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559  นายพิศิทธิ์  แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น อ่านต่อ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ครู-นักเรียน  ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จั อ่านต่อ

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านต่อ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำล อ่านต่อ

 

Topic 23:03:17  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ๒๓ มี.ค. ๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 21:03:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน( ๒๑ มี.ค.๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 21:03:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๒๑ มี.ค ๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 20:03:17  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 16:03:17  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ      โดย: บุคคล
Topic 14:03:17  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 14:03:17  การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      โดย: นิเทศ
Topic 14:03:17  ด่วนที่สุด การยืนยันตัวตนเด็กซ้ำซ้อนในระบบ DMC      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 13:03:17  สำนักงานปลัด ศธ ให้ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตโรงเรียนได้ที่      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 08:03:17  ขอให้โรงเรียนจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 02:03:17  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 02:03:17  เอกสารการสอบ NT ชั้น ป.3 (สนามสอบ)      โดย: นิเทศ
Topic 28:02:17  update กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 27:02:17  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 27:02:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐(๗๐%)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:02:17  การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียน และเรียนต่อเนื่อง      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 27:02:17  ่มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กและแบบประเมินตนเอง      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 20:02:17  การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม(GPP)พ.ศ.2559      โดย: นโยบายและแผน
Topic 16:02:17  ด่วนที่สุด แจ้งปิดระบบ smss ชั่วคราว(รร.ประชารัฐ)      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 10:02:17  แจ้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตชำรุด ใช้งานไม่ได้      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 10:02:17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ      โดย: บุคคล
Topic 10:02:17  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559      โดย: นิเทศ
Topic 09:02:17  รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน      โดย: อำนวยการ
Topic 09:02:17  update กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 09:02:17  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (ด่วนที่สุด)      โดย: อำนวยการ
Topic 09:02:17  โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร      โดย: อำนวยการ
Topic 09:02:17  การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560      โดย: อำนวยการ
Topic 08:02:17  การเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 30:01:17  คำสั่งการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (ปรับแก้ไข)      โดย: นิเทศ
Topic 25:01:17  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง. โดย: วัดทรงคนอง08-Oct-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์. โดย: วัดทรงคนอง05-Jul-16
  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (แก้ไข) โดย: ตลาดรางกระทุ่ม25-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกครูอัตราาจ้าง โดย: ตลาดรางกระทุ่ม24-May-16
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และจัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Feb-17 10:27
  ประกาศโรงเรียนวัดจินดาราม โดย: jindaram05-Jan-17 11:14
  โรงเรียนวัดจินดาราม ประกาศสอบราคาสอบราคา โดย: jindaram05-Jan-17 11:11
  โรงเรียนวัดลานคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน๑๐๒/๒๗ โดย: วัดลานคา26-Dec-16 16:13
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:06
  ประกาศสอบราคจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:01
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 11:54
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:16
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:07
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:03
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์