บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60
บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

วันที่ 1สิงหาคม 2560การประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย" ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพ อ่านต่อ

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึก อ่านต่อ

การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก
การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก

น.ส.หอมพัต ทองดี ประธานสภานักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 เป็นประธานในการเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือก รองประธานสภานักเรี อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน
โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสภานักเรียนประจำปี 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงกา อ่านต่อ

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ อ่านต่อ

การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษ
การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

9 มิถุนายน 2560 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ อ่านต่อ

 

Topic 22:08:17  การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนฯ      โดย: นิเทศ
Topic 21:08:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๒๑ ส.ค.๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 21:08:17  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ๑๘ ส.ค. ๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 16:08:17  ประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา      โดย: นิเทศ
Topic 10:08:17  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานฯ      โดย: บุคคล
Topic 03:08:17  ประกาศผลรางวัลคุรุสภา จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560      โดย: คุรุสภา
Topic 03:08:17  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560      โดย: คุรุสภา
Topic 01:08:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ๑/๖๐ (๓๐%)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 31:07:17  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานฯ      โดย: บุคคล
Topic 24:07:17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 14:07:17  Update กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 07:07:17  การรายงานข้อมูลกล้องวงจรปิด      โดย: อำนวยการ
Topic 29:06:17  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 26:06:17  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 13:06:17  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 07:06:17  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 07:06:17  แจ้งช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโคร      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 07:06:17  ด่วนที่สุด รร.ที่มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ สามารถนำเข้าระบบ DMC      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 06:06:17  รายชื่อ รร.ที่ยังไม่รับ Smart card ณ ห้อง ICT      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 06:06:17  การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ      โดย: อำนวยการ
Topic 06:06:17  ด่่วนที่สุด รร.ที่ได้รับการอนุมัติเปิดระดับอนุบาล 3 ขวบ      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 30:05:17  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 26:05:17  สพฐ.แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศฯ(ปรับใหม่)      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 24:05:17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 22:05:17  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 18:05:17  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี 2559      โดย: นโยบายและแผน
Topic 18:05:17  ฝึกอบรมวิทยากรยุวชนตำรวจ สพฐ.(อบรมเฉพาะระดับมัธยมศึกษา)      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 15:05:17  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดชีวิต      โดย: นิเทศ
Topic 08:05:17  ด่วนที่สุด แจ้งลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ DMC ใหม่ทุก รร.      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 08:05:17  การประหยัดพลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560      โดย: อำนวยการ

 

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง. โดย: วัดทรงคนอง08-Oct-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์. โดย: วัดทรงคนอง05-Jul-16
  ประกาศผลการคัดเลือก ครูภาษาไทย ร.ร.ตลาดรางกระทุ่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม27-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (แก้ไข) โดย: ตลาดรางกระทุ่ม25-May-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์สอบคัดเลือกครูอัตราาจ้าง โดย: ตลาดรางกระทุ่ม24-May-16
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และจัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Feb-17 10:27
  ประกาศโรงเรียนวัดจินดาราม โดย: jindaram05-Jan-17 11:14
  โรงเรียนวัดจินดาราม ประกาศสอบราคาสอบราคา โดย: jindaram05-Jan-17 11:11
  โรงเรียนวัดลานคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน๑๐๒/๒๗ โดย: วัดลานคา26-Dec-16 16:13
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:06
  ประกาศสอบราคจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 12:01
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบ โดย: ตลาดรางกระทุ่ม03-Dec-16 11:54
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:16
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และส้วม โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:07
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โดย: ตลาดรางกระทุ่ม02-Dec-16 16:03
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์