หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 28 พ.ค. 2018 4:33 pm
โดย ตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนบ้านคลองใหม่
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดไร่ขิง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ
วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดโพธิ์
วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
วันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 2561 > โรงเรียนวัดสาลวัน

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์
รายละเอียดและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมตาม link ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/17ehzCL ... UM6Jy/view