หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดคลิปวิดีโอ"ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชี

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 15 ส.ค. 2018 9:58 am
โดย อำนวยการ
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิบวิดีโอในหัวข้อ"ความซื่อสัตย์สุจริต"เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ไปยังสถานศึกษาหรือบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเชิญขวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ